CHEERS!

HAiiiii kepada yg terlimpas d blog sy yg sungguhH hudusss n tida lawa ini ~kekeke~

.thanx for visiting or TER-visit a.k.a TER-klik my lousy blog. hehe. nothing much here, it’s just about my daily life, my own..personal story. i guess by writing, or i should say typing is a better way to express my feelings n thoughts (and it's free!! ;D). thanks BLOGSPOT! i am not promoting anything tho . everyone are most welcome to drop me a line, but if u think my dearest mr.bloggie's a douche bag, feel free n don't be shy to click the X button. thank you n have a wonderful day peeps. thanx for reading!(or not) and...i'm sorry to my non-Sabahan readers/visitors (if any) bcos, i'll be using SABAHAN SLANG/LANGUAGE in most of my entries.

yang benar, :P

Followers

June 6, 2011

Panduan Untuk Calon-Calon Temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)

by Mohd. Adha Mohd. Zain
Panduan Untuk Calon-Calon Temuduga Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)

Bacaan


Anda mestilah tahu perkara-perkara berikut secara umum walaupun tidak secara terperinci.


TERAS PENDIDIKAN NEGARA

- Rukun Negara

- Falsafah Pendidikan Kebangsaan

- Wawasan 2020

- Islam Hadhari


KEMENTERIAN

- Kementerian Pelajaran Malaysia

- Kementerian Pengajian Tinggi


SEJARAH PERKEMBANGAN PELAJARAN MALAYSIA

- Perkembangan Dasar & Kemajuan Sistem Pelajaran Kebangsaan

- Perkembangan Pelajaran Masa Kini


SISTEM PELAJARAN MASA KINI

- Pendidikan Pra Sekolah

- Pendidikan Rendah

- Pendidikan Menengah

- Pendidikan Khas

- Program Pendidikan Khas

- Sekolah Sukan

- Sekolah Seni

- Pembestarian Sekolah

- Pendidikan Pasca Menengah & Institusi Pengajian Tinggi

- Pendidikan Swasta

- Pelan Induk Pendidikan


KURIKULUM

- Teori Pendidikan

- Kurikulum Prasekolah

- Kurikulum Baru Sekolah Rendah

- Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

- Kurikulum Kursus Perguruan Lepasan Ijazah

- Pengurusan Kurikulum

- Program JQAF

- Kia2M


PROGRAM SOKONGAN DAN HAL EHWAL MURID

- Asrama

- Skim Pinjaman Buku Teks

- Biasiswa dan Pinjaman

- Program Bersepadu Sekolah Sihat

- Program Pemakanan Sekolah

- Bimbingan dan Kaunseling

- Malaysia Teacher Standard


PIBG

Skim Baucer Tuisyen


PROGRAM KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

- Gerak Kerja Kokurikulum

- Sekolah Harapan Negara

- Hari Guru

- Projek Nilam

- Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia

- Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran

- Malaysian Teacher Standard MTS


URUSAN PERKHIDMATAN

- Perintah-Perintah Am

- Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993

- Arahan Perbendaharaan

- Panduan Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Stor

- Arahan Perkhidmatan

- Akta Acara Kewangan

- Peraturan-Peraturan Pegawai Awam


FAKTOR-FAKTOR PENILAIAN

Calon-calon akan dinilai dari aspek-aspek berikut :


Cara Penyampaian/Berkomunikasi.

Kemahiran berhujah dan kemampuan menyampaikan buah fikiran dan maksud dengan rasional, logik, jelas, tepat dan padat adalah faktor utama ke arah kejayaan seseorang guru profesional. Adalah menjadi andaian asasi bahawa guru-guru terlatih adalah fasih, cekap dan terampil dalam menggunakan Bahasa Melayu. Oleh itu, calon-calon yang didapati tidak cekap dan tidak fasih dalam penggunaan Bahasa Melayu akan gagal dalam temuduga. Guru-guru yang tidak prihatin dalam pengucapan bahasanya sehingga selalu kabur atau memesongkan maksud yang hendak disampaikan akan diberi penilaian yang negatif. Perawakan Dan Penampilan Diri.

Calon-calon dikehendaki hadir temuduga dengan berpakaian kemas dan sopan. Calon-calon lelaki dikehendaki memakai baju kemeja berlengan panjang dan bertali leher, manakala calon-calon wanita memakai pakaian yang bersopan.


Pengetahuan Ikhtisas.

Adalah menjadi harapan Lembaga Temuduga bahawa guru-guru terlatih yang ditemuduga mempunyai pengetahuan yang wajar dan mempunyai kemahiran berbincang secara canggih (intelligent discussion) mengenai perkara-perkara berikut :-


a) Sejarah pembentukan dan perkembangan Sistem Pendidikan Negara dari segi dasar, pengurusan dan pentadbiran, sistem persekolahan, kurikulum dan sistem penilaian. Adalah diharapkan calon-calon telah membaca, mengkaji dan menerapkan fakta-fakta penting di dalam Penyata Razak (1956), Laporan Rahman Talib (1960), Akta pendidikan 1961 dan Laporan Kabinet mengenai perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979);


b) Struktur dan sistem pengurusan dan pentadbiran negara pada peringkat pusat, negeri, daerah dan sekolah.


c) Falsafah Pendidikan Negara, khasnya dari segi perlaksanaannya di sekolah dan dalam bilik darjah.


d) Pengetahuan yang mendalam mengenai Dasar Pembangunan Negara/Wawasan 2020 dan hubungkaitnya dengan pendidikan dari segi falsafah dan amalannya.


e) Pengetahuan akademik yang wajar berkaitan dengan matapelajaran yang diajar opsyen/matapelajaran pengkhususan di institut/ maktab perguruan/ universiti.


f) metodologi dan perkaedahan matapelajaran yang diajar dengan tumpuan khas kepada aplikasinya di dalam bilik darjah.


g) Konsep, teori dan prinsip pedagogi dan psikologi dengan tumpuan khas kepada aplikasinya di dalam bilik darjah.


h) Falsafah dan konsep mengenai kurikulum dan perkembangan kurikulum dengan tumpuan khas kepada KBSR dan KBSM dan hubungkaitnya dengan matapelajaran yang diajar dan matapelajaran opsyen/pengkhususan di Institut/maktab perguruan/ universiti.

Pengetahuan Semasa/Am.


Pengetahuan semasa/am dikaitkan dengan aspek celik budaya. Celik Budaya diertikan sebagai kepekaan, keprihatinan dan daya ingin tahu terhadap alam persekitaran hidup dari segi fizikal, sosial, ekonomi, pentadbiran dan politik. Seseorang yang celik budaya mempunyai pengetahuan dan maklumat asas mengenai alam persekitarannya dan dapat berbincang secara canggih mengenainya dari berbagai-bagai sudut pandangan dan perspektif.


Laporan Nilaian Prestasi.

Laporan nilaian prestasi adalah juga diambilkira dalam pemilihan seseorang calon itu. Penilaian ini dibuat oleh Pegawai Penilai masing-masing dengan berpandukan kepada format borang yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Antara aspek-aspek yang dinilai ialah dengan memerhatikan guru berkenaan mengajar di dalam kelas atau membimbing murid-murid di dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum.


Sijil Ko-kurikulum

Bawa sijil-sijil Ko-kurikulum termasuk dari zaman persekolahan... ada markah untuk Ko-Kurikulum


CALON TIDAK DIPERAKU @ GAGAL

Lemah cara penyampaian/komunikasi

Lemah perawakan/sikap.

Lemah Pengetahuan Am.

Lemah Ikhtisas.

Lemah keseluruhan.


http://myadha.com/ (credit kepada urg yg post ni tips2 / panduan.. sy nampak ni dari note fb urg ba, sy nda ingat pla sepa tu....sorie)


p/s: gud luck kpda calon2 interview SPP (yg belum d ketahui bila), trmasuk sy yg serba kekurangan pengetahuan ini.. huhu ~.~ bha mari la kita study semua ni prkara d atas.... huk2 ~*pingsannn*

No comments: